Konga - Algemene karakteristieken

 • Multiuser
 • Geïntegreerde omgeving tussen archieven en modules
 • Beheer van meerdere bedrijven met de optie archieven bedrijfsgegevens te delen
 • Bevoegdhedensysteem voor toegang tot archieven en overige informatie via toegangscode en/of password
 • Gelijktijdig beheer van meerdere boekjaren en magazijnen
 • Aanmaken PDF documenten zonder extra software
 • Archivering documenten in digitaal formaat in database of gedeelde externe map
 • Automatisch verzenden email met PDF documenten
 • Opslag uitgevoerde handelingen van archiefwijzigingen in “Activiteitenjournaal”, met datum- en tijdregistratie, gebruiker en bewerking
 • Gebruik DB SQL via “driver”, huidig MySQL en SQLite
 • Zoekfunctie “full-text”
 • Gebruik van “open” standaard en moderne technologieën: Python, SQLite, MySQL, Qt, Lucene, Breakpad
 • Editor voor personalisering afdrukken in programma geïntegreerd
 • Beheer van gepersonaliseerde print layout aanwezig in database
 • Scripting code voor print layout
 • Programma personalisering door gebruiker met behulp van Konga SDK en Python
 • Konga web service
 • Import en export gegevens in formaat Excel (ook CSV en JSON)
 • Automatische programma updates via web

Konga Pro is een programma voor bedrijfsbeheer, multiuser en multiplatform, gebaseerd op een client-server architectuur welke de gebruiker zekerheid garandeert voor gegevensintegratie en eenvoudig in gebruik is.

Konga is uitdrukkelijk ontwikkeld in grafische venster omgeving, zoals Windows en Mac OS X, om deze karakteristieken volledig te benutten in een bedrijfsbeheerprogramma. Konga is zeer eenvoudig te gebruiken met een snelle gegevensinvoer, intuïtief en vaak geautomatiseerd.

Konga is vriendelijk, niet alleen voor diegene die er mee werkt, maar ook met andere regelmatig gebruikte programma’s; dankzij de originele architectuur, kan zij zonder problemen gegevens uitwisselen met individuele productapplicaties en office automation.

Konga bestaat uit modules. Hierdoor kan men eenvoudig het pakket samenstellen dat men wenst: Boekhouding, Magazijn, Verkoop, Bestellingen van cliënten, Bestellingen bij leveranciers, Beheer verkooppunt (POS), Partijen en Serienummers, Kostenbeheer.

Konga is gebaseerd op een hernieuwde filosofie van administratieve software: is ontwikkeld  door het functionele gedeelte van “bedrijfsbeheer” te scheiden van de gebruikers interface, zowel voor de gegevensinvoer (input), als het zichtbaar maken van het resultaat (output). Het resultaat is een personaliseerbaar product, open naar buiten en dat zich aanpast aan de wensen van de gebruiker, altijd en in elk geval een correct bedrijfsbeheer garanderend.

Konga is “op maat gemaakt”. Dankzij een krachtig configuratieprogramma voor de afdrukken welke deel uitmaakt van de applicatie kunnen de layouts van alle gegenereerde programma afdrukken aangepast worden.

Konga “spreekt” vele talen. Gebruik makend van de multiplatform karakteristiek is het mogelijk gemengde lokale netwerken op te zetten, met werkplekken in Windows, Mac OS X en Linux.

Konga is altijd up to date. Bij aankoop heeft men recht op de updates die in het eerste jaar uitgebracht gaan worden met de mogelijkheid een onderhoudscontract af te sluiten voor de volgende jaren. In geval de handleidingen niet voldoende zijn als uitleg blijft het altijd mogelijk hulp in te roepen via email met de software assistentie.

Prijzen Gebruikershandleiding